Tjenester
 • Utemiljø
 • Graving
 • Utgraving
 • Opparbeidelse av utemiljø
 • Oppretting av underlag
 • Utgraving for veier, gårdsveier, p-plasser og lignende
 • Setting av kantstein, natur- eller betongstein
 • Asfaltering
 • Re-asfaltering
 • Parkeringsplasser
 • Oppretting
 • Oppmerking av p-plasser
 • Uforpliktende befaing
 • Håndlegging
 • Reparasjoner av gammel asfalt
 • Asfaltering av private gårdsplasser.


Østlandske Asfalt AS / Kulandslia 14, 2006 Løvenstad / Tlf. 67 90 38 38 / Fax 67 90 45 63 / Mob. 905 99 795 / kai@asfalt.as